mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file EST Instalacje
logotype

Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi, projektowe, wykonawcze, serwisowe, w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych, oraz ciepła technologicznego.

Skontaktuj się z nami:
telefon 12 638 01 16
email sekretariat@est-instalacje.pl
shadow